Državljanstvo svete Lucije, ki se lahko prijavi

Državljanstvo svete Lucije, ki se lahko prijavi

Vsak posameznik, ki želi vložiti vlogo v program Državljanstvo po naložbenem programu, mora izpolnjevati naslednja minimalna merila:

 • Biti star najmanj 18 let;
 • Zadovoljite minimalno kvalificirano naložbo v eni od naslednjih kategorij -
  • Nacionalni gospodarski sklad Saint Lucia;
  • Odobren razvoj nepremičnin;
  • Odobreni podjetniški projekt; ali
  • Odkup državnih obveznic
 • Navedite podrobnosti in dokaze o predlagani kvalificirani naložbi;
 • Opraviti preverjanje preteklosti in njihove vzdrževane člane, starejše od 16 let;
 • Zagotavljati popolno in odkrito razkritje o vseh zadevah v zvezi z vlogo; in
 • Na zahtevo plačajte zahtevano nepovratno obdelavo, skrbnost in administrativne pristojbine.