St. Lucia - Enostavnost poslovanja

St. Lucia - Enostavnost poslovanja

Saint Lucia je v poročilu o poslovanju, ki ga je objavila Svetovna banka, trenutno na 77. mestu od 183 gospodarstev. Ta lestvica nas uvršča na osmo mesto v Latinski Ameriki in na Karibih ter na 8. mesto v Karibih.

Od leta 2006, ko je bila Saint Lucia prvič vključena v poročilo o poslovanju podjetij in po vseh računovodskih izkazih, pričakujemo dobro uspešnost in pričakujemo, da se bo v prihodnjih letih še naprej dobro uvrstil.